Image
“6698 sayılı KVKK gereğince belge ve yazı talebinde bulunacak öğrencilerimizin talep oluştururken Yaşar üniversitesi resmi öğrenci e-posta adreslerini kullanmaları, şahsi e posta adresi kullanmaları halinde ise nüfus cüzdanlarının ön ve arka yüzlerini de sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Şahsi e-posta hesabı üzerinden oluşturulan taleplerde kimlik teyidi yapılmadan belge gönderimi yapılmamaktadır.”

Our students are required to use their student e-mail addresses when requesting documents in accordance with the Law No. 6698 on Protection of Personal Data. However, upon using their personal e-mails when creating a request for documents and formal letters, the students should upload the front and rear sides of their identity cards (Turkish Identity, Blue Cards, Residency Permit, etc…) to the system otherwise document delivery to personal e-mail addresses could not be possible.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / YAŞAR UNIVERSITY

Öğrenci İşleri E-Destek Sistemi / Student Affairs E-Support System

Mevcut öğrenciyseniz lütfen öğrenci numaranızı da giriniz. / Please insert student number (for current students)

Başvuru İşlemleri / Applications
Ziyaretçi / Visitor
Yaşar Üniversitesi | Bilgi İşlem Müdürlüğü / Yaşar University Information Technology Directorate